Namunamu Hotel and Apartments

Địa chỉ: 125 Lê Quang Đạo, Đà Nẵng, VN.
Điện thoại: +84 (236) 3562 777
Email: namunamu.vn@gmail.com
Website: https://namunamu.vn