457
Xếp hạng 5 sao
622
Lượng khách Quốc tế
511
Phục vụ bữa sáng
301
Giao lưu kết bạn

Đây là những đánh giá của khách hàng