Search

Room 1
SUITE QUEEN
1.550.000 ₫/Nights Details

SUITE QUEEN

스튜디오 스타일에서 설계, 바다 목격 넓고 밝은 바깥쪽으로 향하게 발코니에 주방과 거실 공간을 공유, 개방 한 침실을 포함했다. 이 출장이나 자 바로 바다의 평화로운 뮤온을 즐길 인쇄를위한 좋은 선택이 될 것입니다.
-
 • City view
 • 30 m²
 • 1 king bed
 • Balcony with view
 • Breakfast
 • 02 bottles of mineral water, coffee, tea free
 • Free wifi
 • Swimming pool service free
Optional extras

Tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi được thêm vào mỗi phòng và ngủ chung giường với bố mẹ. Thêm người hoặc thêm trẻ em trên 12 tuổi được tính phụ thu 150,000 cho 1 người 1 đêm

Mỗi phòng được thêm tối đa 1 giường, đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm các phí dịch vụ khác.

LUXURY ROOM
1.850.000 ₫/Nights Details

LUXURY ROOM

당신에게 영감을 생활 공간, 커다란 창문이 바다로 직접보고와 함께 방 맑은 깨끗한 공기를 가져옵니다. 특히 다음에 사용 책에 거실, 식탁 별도의 침실, 당신은 당신의 여행에 적합한 유형의 객실에 싱글 침대 또는 더블 침대를 선택할 수 있습니다.
-
 • Mountain view
 • 40 m²
 • 2 semi double beds and 1 king bed
 • Balcony with view
 • Breakfast
 • 02 bottles of mineral water, coffee, tea free
 • Free wifi
 • Swimming pool service free
Optional extras

Tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi được thêm vào mỗi phòng và ngủ chung giường với bố mẹ. Thêm người hoặc thêm trẻ em trên 12 tuổi được tính phụ thu 150,000 cho 1 người 1 đêm

Mỗi phòng được thêm tối đa 1 giường, đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm các phí dịch vụ khác.

EXECITIVE ROOM
2.250.000 ₫/Nights Details

EXECITIVE ROOM

호텔의 가장 좋은 위치에 놓습니다. 40m2의 공간에서, 이그제큐티브 스위트는 기능적으로 고급스러운 스타일의 가구로 정렬 전체와 생활 공간이며, 도시의 느낌과 가장 편안한 여유롭게 향해 cung 두 개의 큰 창문.
-
 • City view
 • 45 m²
 • 1 king bed
 • Balcony with view
 • Breakfast
 • 02 bottles of mineral water, coffee, tea free
 • Free wifi
 • Swimming pool service free
Optional extras

Tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi được thêm vào mỗi phòng và ngủ chung giường với bố mẹ. Thêm người hoặc thêm trẻ em trên 12 tuổi được tính phụ thu 150,000 cho 1 người 1 đêm

Mỗi phòng được thêm tối đa 1 giường, đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm các phí dịch vụ khác.

APARTMENT
3.050.000 ₫/Nights Details

APARTMENT

Enjoying the view towards to the city and beach, airy space including living room, kitchen, dining room, 2 bathroom with full modem facilities, 2 bedroom with single and twin bed for whole family will give you experiences as your real home.
-
 • Partial sea view
 • 75 m²
 • 3 bathrooms
 • 1 queen bed or 1 king bed
 • Balcony with view
 • Breakfast
 • 02 bottles of mineral water, coffee, tea free
 • Free wifi
 • Swimming pool service free
Optional extras

Tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi được thêm vào mỗi phòng và ngủ chung giường với bố mẹ. Thêm người hoặc thêm trẻ em trên 12 tuổi được tính phụ thu 150,000 cho 1 người 1 đêm

Mỗi phòng được thêm tối đa 1 giường, đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm các phí dịch vụ khác.