APARTMENT

3.050.000 ₫/night

Search

Room 1

Enjoying the view towards to the city and beach, airy space including living room, kitchen, dining room, 2 bathroom with full modem facilities, 2 bedroom with single and twin bed for whole family will give you experiences as your real home.

Tối đa 2 trẻ em dưới 6 tuổi được thêm vào mỗi phòng và ngủ chung giường với bố mẹ. Thêm người hoặc thêm trẻ em trên 12 tuổi được tính phụ thu 150,000 cho 1 người 1 đêm

150.000 ₫ / day

Mỗi phòng được thêm tối đa 1 giường, đã bao gồm ăn sáng, không bao gồm các phí dịch vụ khác.

350.000 ₫ / package

Loading